O Wujku napisali

 • Urban W., Duszpasterski wkład księży repatriantów w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1970. Wrocław 1970, s. 179-180.
 • Instalacja Ks. Prałata Aleksandra Zienkiewicza. „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 1972, nr 8-9, s. 241-242.
 • Urban W., 30-lecie Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu 1947-1977, „Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne” 1983 nr 15, s. 224-225, 245-246, 255-256.
 • Lubieniecka J., Najważniejsza jest miłość, „Królowa Apostołów” 1984 nr 3-4, s. 16-17.
 • Komorowski J., Wysławiajcie ze mną Pana, „Niedziela” 1988, nr 24, s. 1 i 4.
 • Partyka J., Z wizytą u ks. Aleksandra Zienkiewicza, Tamże, nr 31, s.4-5.
 • Pasierski A., Żyć kapłaństwem. Rozmowa z ks. prałatem Aleksandrem Zienkiewiczem, „Nowe Życie” 1988 nr 7 s.4-5.
 • Rusnak T., Z teologii obecności. Tamże, nr 10, s. 10 i 14.
 • Puciłowski J., Jeszcze o Wujku. Tamże, nr 15, s. 10.
 • Woś M., Mój Prefekt, „Niedziela” 1990 nr 27, s. 5.
 • Pawlak B., Z Nowogródka na Jasną Górę, „Gazeta Wyborcza” 1992 nr 302, s. 11.
 • Szuba Z., Maria Stella i Jej Dziesięć Towarzyszek, „Słowo Niedzielne” 1992 4-6 grudnia, s.1-2.
 • Baran B., Słowa ofiary, „Niedziela” 1993 nr 3, s. 8.
 • Lubieniecka M., Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie, pomnij..., „Nowe Życie” 1993 nr 11, s. 16-17.
 • Lauretta S.M., Przed pół wiekiem w Nowogródku, „Gość Niedzielny” 1993 nr 28, s. 15.
 • Szetelnicki W., Kapituła Metropolitalna we Wrocławiu w latach 1952-1993, Wrocław 1994, s. 85.
 • Balkowska G., Duszpasterstwo Akademickie, „Wrocławski Gość Niedzielny” 1995 nr 41, s. 13.
 • Wujek, ks. prałat Aleksander Zienkiewicz, „Nowe Pokolenia” 1995 6-19 grudnia, s. 1.
 • Gorczyca J., Odszedł do Pana śp. ks. Aleksander Zienkiewicz, „Wrocławski Gość Niedzielny” 1995 nr 51, s. 12.
 • Wójcik S., Katechizacja w warunkach systemu totalitarnego na przykładzie administracji apostolskiej Dolnego Śląska w latach 1945-1961. Praca doktorska. Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 • A.P., Wspominając księdza Aleksandra Zienkiewicza. „Nowe Pokolenia” 1995/1996 nr 7, s. 4.
 • Śmigielski P., Umarł nasz Wujek. „Nowe Życie” 1996 nr 1, s. 4 i 10.
 • Pilch A., „Wujek” Zienkiewicz, Tamże nr 3, s. 10-11.
 • Domosławski Z., Siła promieniowania, Tamże, s. 10-11.
 • Śmigielski P., W służbie konfesjonału. Tamże, s. 12-13.
 • Woś M., W czarnej sutannie bez żadnych dystynkcji. „Gość Niedzielny” 1996 nr 3, s. 10.
 • Muszkieta K., Metryka chrztu Adama Mickiewicza we Wschowie?, „Słowo Ziemi Wschowskiej” 1996 (marzec), s. 15.
 • Szczerska H., Ćwierć wieku w radości. „Nowe Życie” 1996 nr 9, s. 4-5.
 • Gorczyca J., Łączy ich przeszłość. Z ks. T. Reroniem rozmawia ks. J. Gorczyca, „Wrocławski Gość Niedzielny” 1996 nr 47, s. 17.
 • Wartalska J., Rocznica, „Głos Serca”, Miesięcznik Duszpasterski Salezjańskiej parafii Najświętszego Serca P. Jezusa we Wrocławiu 1996 nr 8, s. 1 i 7.
 • Kiedynk P., Student w Kościele, „Nowe Życie” 1996 nr 12, s. 13-14.
 • Reroń T., Z historii duszpasterstwa akademickiego, Tamże, s. 14 i 16.
 • Pater J., Ksiądz prałat Aleksander Zienkiewicz (1910-1995), „Wiadomości Kościelne” 1996, s.86-91.
 • Agnes. Nie tylko o „Wujku”, „Wrocławski Gość Niedzielny” 1997 nr 49, s. 14.
 • Pater J., Ksiądz prałat Aleksander Zienkiewicz (1910-1995), w: „Kalendarz Wrocławski”, Rok 1997, red. W. Geras. Rocznik XXXVIII, s.467-472.
 • Borkowski I., Przez lata służą żakom, „Wieczór Wrocławia” 1997 14-16 listopada, s. 17.
 • Rymaszewski R., Stefan L., Do wspólnoty czwórkowej, „Wrocławski Gość Niedzielny” 1997 nr 8/74, s. 15.
 • Sąsiadek J., Odważnym hołd, Tamże, nr 49, s. 15.
 • Biskup M., Alumni - działalność w seminarium i w archidiecezji (1947-1997), w: 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, red. I. Dec, K. Matwijowski, Wrocław 1997, s. 85-89.
 • Pater J., Rządcy diecezji wrocławskiej wobec Seminarium Duchownego, w: Tamże, s. 2
 • Chwilczyński C., Złoty jubileusz duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu, „Nowe Życie” 1998 nr 1, s. 14-15.
 • Makarewicz S., Adam Mickiewicz na Jasnej Górze, „Niedziela” 1998 nr 16, s. 7.
 • JAG. Wychowankowie „Wujka”, „Wrocławski Gość Niedzielny” 1998 nr 49, s. 21.
 • Rusnak T., Mówił do głowy i do serca, „Niedziela” 1998 nr 49, s. 26.
 • Smerd K., Metryka chrztu Mickiewicza na Jasnej Górze, Tamże, 1999 nr 6, s. 16-17.
 • Golonka J. Metryka chrztu Wieszcza, Tamże, 1999 nr 7, s. 7.
 • nat, Niezapomniany „Wujek”, Tamże, 1999 nr 11, s. 19.
 • Smerd K., Tragedia nowogródzka oczami spowiednika, Tamże, 1999 nr 32, s. 15.
 • Wspominamy naszego Wujka. Śp. ks. prałat Aleksander Zienkiewicz, Tamże, 1999 nr 46, s. 8.
 • JAG, Nigdy nie zapomną, „Wrocławski Gość Niedzielny” 1999 nr 46, s. 18.
 • Borkowski I., Wujek spod "czwórki". „Wieczór Wrocławia” 1999, 19 listopada, s. 6.
 • Wspomnienia, Tamże.
 • MIS., „Wujkowi” w hołdzie, „Gazeta Wyborcza” 1999, 22 listopada, s. 8.
 • Gorczyca J., Wujkowi czwórkowicze. „Wrocławski Gość Niedzielny” 1999 nr 49, s. 17 i 19.
 • Wspomnienie Jadwigi Partyki o ks. A. Zienkiewiczu. Tamże, s. 19.
 • Sąsiadek J., Nieślubne dziecko „Wujka” cz. I, Tamże, nr 51-52, s. 28.
 • Borowiec S., Działalność apostolska i śmierć męczeńska jedenastu sióstr nazaretanek w Nowogródku w latach 1929-1943. Wrocław 1999, mps pracy magisterskiej znajdujący się w Bibliotece Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
 • Pięćdziesiąt lat duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu, red. M. Lubieniecka, Wrocław 1999. s. 42-45.
 • Sąsiadek J., Nieślubne dziecko „Wujka” cz. II, Tamże, 2000 nr 1, s. 21.
 • Gorczyca J., Siostra Helena Horbań, Tamże, nr 5, s. 21.
 • Machowczyk E., Jak mała tankietka, Tamże, nr 8, s. 21.
 • Koprowski M., Nowogródka nie opuszczać, Tamże, nr 10, s. 36.
 • Wartalska J., Rekolekcje wielkopostne, „Niedziela” 2000 nr 10, s. 4.
 • Kozieł D., Beatyfikacja nazaretanek w Nowogródku, Tamże, s.1 i 15.
 • Wawrykiewicz Z., Posiew krwi męczenników, „Znak Pokoju” 2000 nr 146, s. 26-28.
 • Męczenniczki z Nowogródka (oprac. TS), „Tygodnik Powszechny” 2000 nr 7, s.10
 • Wielkie serce - wspomnienia wychowanków o Wujku, „Nowe Życie” 2000 nr 12, s. 9-10.
 • Wierni wychowankowie „Wujka”, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2000 nr 46, s. 15.
 • Ks. Aleksander Zienkiewicz - kapłan i wychowawca, „Niedziela” 2000 nr 46, s. 18
 • Borkowski I., Po prostu - Wujek, „Wieczór Wrocławia” 2000, 17-19 listopada, s. 21.
 • Wychowankowie „Wujka” zapraszają, „Nowe Życie” 2000 nr 11, s. 15.
 • Wiśniewski S., Legendarny kapłan, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2000 nr 50 s.15 i 17.
 • Borkowski I., Imieniny Wujka, „Wieczór Wrocławia” 2001, 23-25 lutego, s. 35.
 • Lubieniecka M., Kapłan i wychowawca, „Nowe Życie” 2001 nr 5, s. III okładka.
 • Draguła S., Nowogródek bliżej Wrocławia. „Wrocławska Gazeta Polska” 2002 nr 3, s. 7.
 • Usakiewicz J., Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu "Nazaretanki" z Nowogródka na Białorusi. Ziarno wydało plon obfity. „Niedziela Podlaska” 2002 nr 38, s. 8.
 • Zwierko A., Wsłuchane w sygnały Ziemi Nowogródzkiej, Gdynia 2003, s. 58-59, 66-67, 89, 95, 107, 111,119.
 • Wartalska J., Wspomnienie o „Wujku”, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2003 nr 50, s. 25.
 • Osadnik I., O „Harnasiu”, co ludzi i góry kocha, Tamże, 2004 nr 2, s. 21-22.
 • Pi-S, Ludzie wrocławskiego kościoła. Tamże, nr 13, s. 24.
 • Zawada Z., Rocznica śmierci „Wujka”, Tamże, 2004 nr 49, s. 2.
 • Orzechowski S., Znajdź gwiazdę swojego powołania, „Niedziela na Dolnym Śląsku” 2005 nr 1, s. 6.
 • Skubiś I., Nie niszczmy się nawzajem!, „Niedziela” 2005 nr 8, s. 8.
 • Sicińska L., Po pierwsze: Wujek, „Niedziela na Dolnym Śląsku” 2005 nr 11, s. 4.
 • Maciorowski M., Ksiądz Aleksander Zienkiewicz „Wujek”, Wujek na czele, „Gazeta Wyborcza Wrocław” 2005, 17 czerwca, s. 1.
 • Maciorowski M., Wujek zwyciężył, „Gazeta Wyborcza” 2005 24 czerwca, s. 1.
 • Maciorowski M., Wujek Naszych Czasów. Postawił nas na baczność, „Gazeta Wyborcza Wrocław” 2005, 24 czerwca, s. 1.
 • KG, O Wrocławianinie Naszych Czasów ks. Aleksandrze Zienkiewiczu, Tamże, s. 2.
 • Dybalska W., Ksiądz Aleksander Zienkiewicz - Wrocławianinem Naszych Czasów, Tamże, 1 lipca, dodatek „Wieża Ciśnień”.
 • Wrocławianie Naszych Czasów, Tamże, 13 września, s. 1.
 • AS, Dziesięciu na 60-lecie. Tamże, s. 2.
 • Augustyn A., My wrocławianie. Tamże, 15 września, s. 1 i 3.
 • Augustyn A., Dzięki nim Panorama wróciła do Wrocławia, Tamże, 10 października, s. 2.
 • Sicińska L., Wujek. Wrocławianin naszych czasów, „Niedziela na Dolnym Śląsku” 2005 nr 39, s. 1.
 • Skubiś I., Wspomnienie o ks. Prałacie Aleksandrze Zienkiewiczu, Tamże.
 • Orzechowski S., Wujek patrzy na nas z góry, (oprac. Bugała A.), Tamże, s. 6.
 • Bugała A., To był człowiek, który szedł jak światło, Tamże, s. 7.
 • Z nauczania ks. „Wujka”... Wspomnienie (oprac. Bugała A.), Tamże.
 • Tamże, nr 40, s. 7; Tamże, nr 41, s. 7; Tamże, nr 42, s. 7. Tamże, nr 43, s. 7; Tamże, nr 46, s. 7.
 • Sicińska L., Tajemnica śmierci w święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Tamże, nr 47, s. 1.
 • Frukacz M., Pamięci ks. Aleksandra Zienkiewicza w 10. rocznicę jego śmierci. W blaskach Białej Fary. „Niedziela” 2005 nr 47, s. 24.
 • Dybalska W., O księdzu Zienkiewiczu, „Gazeta Wyborcza Wrocław” 2005 17 listopada, s. 2.
 • Sąsiadek J., Nauczyciel miłości prawdziwej, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2005 nr 48, s. 1.
 • Wspomnienie (oprac. Bugała A.), „Niedziela na Dolnym Śląsku” 2005 nr 48, s. 7.
 • Bugała A., Jego światło wciąż świeci (Mt, 5,15). Sesja Naukowa w X rocznicę śmierci Ks. Prałata Aleksandra Zienkiewicza, Tamże, nr 49, s. 1 i 3.
 • Lubieniecka M., 10-lecie śmierci ks. Aleksandra Zienkiewicza, „Nowe Życie” 2005 nr 12, s. 14-15.
 • Wspomnienie (oprac. Bugała A.), „Niedziela na Dolnym Śląsku” 2005 nr 50, s. 7; Tamże, 2006 nr 1, s. 7; Tamże, nr 2, s. 7; Tamże, nr 3, s. 7, Tamże, nr 4, s. 7; Tamże, nr 5, s. 7; Tamże, nr 6, s. 7; Tamże, nr 9, s. 7.
 • Ziembińska P., Miłości trzeba się uczyć. 26 lutego-imieninowe wspomnienie ks. Aleksandra Zienkiewicza, legendarnego „Wujka”, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2006 nr 9, s. 4-5.
 • Wspomnienie (oprac. Bugała A.), „Niedziela na Dolnym Śląsku” 2006 nr 10, s. 7; Tamże, nr 11, s. 7.
 • Combik A., Święto „czwórkowej” wspólnoty. Imieniny „Wujka”, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2006 nr 11, s. 7.
 • Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz,Wrocław 2006, s. 1024.
 • Białaszczyk T., Wujkowi ludzie, Tamże, 2007 nr 10, s. 6.
 • Szepke T., Kapłan nadziei - rzecz o ks. Aleksandrze Zienkiewiczu, „List z Nazaretu” 2006 nr 6, s.5-7
 • Wspomnienie (oprac. Bugała A.), „Niedziela na Dolnym Śląsku” 2006, nr 17, s. 7; Tamże, nr 19, s. 7; Tamże, nr 20, s. 7; Tamże, nr 21 s. 7; Tamże, nr 21 s. 7; Tamże, nr 22, s. 7; Tamże, nr 23, s. 6.
 • Golec B.H., Miłość silniejsza niż śmierć, „Ku Wspólnocie”, Gazeta parafii św. Józefa w Lublinie, grudzień 2006 - marzec 2007 nr 4, s. 4.
 • Dudkowska - Tupaj B., Wychowanie w szkole - do życia w rodzinie, „Nowe Życie” 2007 nr 4, http://prasa.wiara.pl/doc/460319.Wychowanie-w-szkole-do-zycia-w-rodzinie
 • Rusin M., Imieniny Wujka, „Niedziela Wrocławska” 2007 nr 10, s. 7.
 • Bugała A., Vivat Harnaś, Episcopus!, Tamże, nr 28, s. 4.
 • Kos P., Zawsze wierny modlitwie różańcowej, Tamże, nr 43 , s. 5.
 • Suleja W., Nie poddali się komunizmowi, „Nasz Dziennik” 2007 nr 57, s. 5.
 • Woś M., Poezja i dobroć, w: Pomnieć przypomnieć zapomnieć. Felietony radiowe. Wrocław 2007, s. 26-31.
 • Pater J., Papieski Wydział Teologiczny. Rektorzy. w: Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945-2005, Wrocław - Warszawa - Kraków 2007, s.184.
 • Boradyn Z., Mój Nowogródek, „Głos znad Niemna na Uchodźctwie” 2007.
 • Kozieł D., Męczenniczki z Nowogródka, „Niedziela” 2008 nr 9, s. 20.
 • Kos P., Zawsze wierny modlitwie różańcowej Tamże, nr 41 , s. 5.
 • Kucia P., Nasz „Wujek”, „Niedziela Wrocławska” 2008 nr 47, s. 4.
 • Sąsiadek J., Dłoń w dłoni, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2008, nr 48, s. 1.
 • Michalski R., Bulwar ks. Aleksandra Zienkiewicza - U „Wujka”, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2009 nr 1, s. 5.
 • Kucia P., Bulwar ks. A. Zienkiewicza, „Niedziela Wrocławska” 2009 nr 11, s. 3.
 • Kucia P., Bulwar ks. A. Zienkiewicza, „Niedziela” 2009 nr 16, s. 36.
 • Kucia P., Wrocławski „Wujek” - wychowawca młodości, Tamże, s.36-37
 • Kucia P., Ziarno, które wydało dobry owoc, „Nowe Życie” 2009 nr 4, s. 13-15.
 • Kucia P., We Wrocławiu powstał bulwar ks. Zienkiewicza. Tamże, s. 14.
 • Drzewiecki M., Czas przyłapany 3. Wrocław 2009, s. 38-39.
 • Drzewiecki M., Czas przyłapany 3. Wrocław 2009, s. 161-162.
 • Sąsiadek J., Spłacony dług, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2009 nr 10, s. 2.
 • Sąsiadek J., Czuję wsparcie św. Jadwigi, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2009 nr 17, s. 3.
 • Grzelińska A., Kuria stara się o beatyfikację wrocławianina, „Polska Gazeta Wrocławska” 2009 18 maja, s. 5.
 • Sąsiadek J., Nie da się kochać bardziej, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2009 nr 21, s. 6-7.
 • Kucia P., Jadwiga Zienkiewicz - Mama Aleksandra, „Niedziela Wrocławska” 2009 nr 21, s. 6.
 • Grzelińska A., Uwaga, człowiek! „Polska Gazeta Wrocławska” 2009, 30-31 maja, s. 15.
 • Sadowska B., Wujek jest tylko jeden, „Tygodnik Wrocławski” 2009 13 lipca, s.4.
 • Swastek J., w: Sadowska B., Wujek jest tylko jeden, „Tygodnik Wrocławski” 2009 13 lipca, s. 4.
 • Bugała A., Czy ks. Aleksander Zienkiewicz będzie Sługą Bożym? Wywiad z arcybiskupem Marianem Gołębiewskim, metropolitą wrocławskim, „Niedziela Wrocławska” 2009 nr 44, s. 6-7.
 • Grzelińska A., Z Wrocławia na ołtarze, „Polska Gazeta Wrocławska” 2009 nr 273, 21-22 listopada, s. 6.
 • Kowalski R., „Wujek” błogosławionym?, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2009 nr 48, s. 2.
 • Kucia P., Czy ks. Zienkiewicz będzie błogosławiony? Wywiad z ks. arcybiskupem Marianem Gołębiewskim, metropolitą wrocławskim, „Niedziela” 2010 nr 3, s. 25.
 • Kucia P., Droga do beatyfikacji. Wywiad z ks. dr Stanisławem Jóźwiakiem, wicekanclerzem Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, „Niedziela Wrocławska” 2010 nr 3, s. 6.
 • Drzewiecki M., On był naszym Mojżeszem (oprac. P. Kucia), Tamże, s. 6-7.
 • Kucia P., Bliżej beatyfikacji ks. Aleksandra Zienkiewicza, „Nowe Życie” 2010 nr 1, s. 25.
 • Kowalski R., Świętość nie jest utopią. Spotkanie wychowanków ks. Aleksandra Zienkiewicza, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2010 nr 7, s. 3.
 • Jóźwiak S., Droga na ołtarze, Tamże.
 • Kucia P., Duszpasterstwo akademickie w koncepcji ks. Aleksandra Zienkiewicza, w: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2010 nr 2, s.149-168.
 • Głowiaczek T., Nie będzie księdzu łatwo otrzymać paszport, „Nasz Dziennik” 2010 6-7 lutego) nr 31, s. 24.
 • Tobolski B., 50 lat święceń kapłańskich. Dar i służba, „Przewodnik Katolicki” 2010 nr 27, s. 6.
 • Jednoróg E., Śladami „Wujka”, „Niedziela Wrocławska” 2010 nr 42, s. 4-5.
 • Skubiś I., Brońmy się przed nienawiścią, Tamże, nr 44, s. 3.
 • Styś H., Wujkową drogą. Zapiski z podróży na Kresy śladami ks. Aleksandra Zienkiewicza, „Nowe Życie” 2010 nr 11, s. 7-9.
 • M.B., Zaczął się proces beatyfikacyjny „Wujka”. „Gazeta Wyborcza”. Wrocław 2010 15 listopada, s. 6.
 • Matuszewska M., Wrocław: „Wujek” już za życia był świętym człowiekiem, „Polska Gazeta Wrocławska” 2010, 20-21 listopada, s. 5.
 • Popielewicz M., Życie zostało mu darowane, „Nasz Dziennik” 2010, nr 270, 19 listopada, s. 9.
 • Orda M., Rozpoczyna się proces beatyfikacyjny prezbitera z naszej metropolii. Trzeba pomóc słudze Bożemu, „Gość Legnicki” 2010 nr 45, s. 6.
 • Zygmunt M., Wrocławski „Wujek” w drodze na ołtarze. Tamże, 22 listopada, s. 10.
 • Kucia P., Świętość, która pociągnęła tysiące. „Niedziela Wrocławska” 2010 nr 47, s. 4-5.
 • Jóźwiak S., Początek drogi. „Wrocławski Gość Niedzielny” 2010 nr 47, s. 4.
 • Kowalski R., Wrócę, jak Bóg pozwoli. Tamże, s. 4-5.
 • Pietkiewicz M., Sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz - „Wujekm”. „Niedziela Wrocławska” 2010 nr 48, s. 3.
 • Kucia P., Ks. Aleksander Zienkiewicz. Proces beatyfikacyjny rozpoczęty. „Niedziela” 2010 nr 49, s. 34-35.
 • Pietkiewicz M., Ksiądz Zienkiewicz kandydat na ołtarze. „Niedziela Wrocławska” 2010 nr 49, s. 5.
 • Kocięba J., Powołani do Świętości. Wywiad z ks. dr. M. Machałem, Tamże, s. 6-7.
 • Kowalski R., Czwórka poświęcona, „Wrocławski Gość Niedzielny” 2010 nr 50, s. 3.
 • Gołębiewski M., Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Zienkiewicza, „Nowe Życie” 2010 nr 12, s. II okładka.
 • Tomaszewska K., Radość wrocławskiego Kościoła, „List nie tylko do Parafian” 2010, Pismo parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, nr 12, s. 10-11.
 • Szymanowski A., Sylwetka ks. Aleksandra Zienkiewicza w dokumentach bezpieki w latach 50. XX wieku, Tamże, s. 12-13.
 • Adamski J., Ks. Prałat Aleksander Zienkiewicz, „Echa Polesia” 2011 nr 1, s. 21-23.
 • Gorczyca-Skała J., Harcerska działalność ks. Zienkiewicza, „List nie tylko do Parafian” 2011, Pismo parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, nr 3, s. 18-20.
 • Pietkiewicz M., Imieniny Wujka, „Niedziela Wrocławska” 2011 nr 11, s. 3.
 • Kwaśniewski A., Potrzeba nam rozmodlenia. Wywiad z ks. prał. A. Dziełakiem, postulatorem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. A. Zienkiewicza. „Nowe Życie” 2011 nr 4, s. 9-11.
 • Turowski G., Ilustrowany leksykon polskich Świętych, Błogosławionych i Sług Bożych. Wyd. „Biały Kruk”, Kraków 2011, s. 299-300.
 • Szmyrka-Grzebykowa A., Sługa Boży ksiądz Aleksander Zienkiewicz, „Głos Miłosierdzia” 2011, Tygodnik Parafii pw. Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu, nr 9, s. 4-5.
 • Jędrychowska B., Ks. Aleksander Zienkiewicz - wychowawca „wewnątrz bezbożnego imperium” w: Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX i XX wieku, red. A. Haratyk, Wrocław 2011, s. 141-175.
 • Nagy S., „Glossa” do artykułu o sytuacji Kościoła w Polsce, „Niedziela” 2011 nr 49 s. 13.
 • Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych, red. G. Turowski, Kraków 2011, s. 299-300.
 • Lewandowska M., Wspomnienie „Wujka”, „Niedziela Wrocławska” 2011 nr 49, s. 2.
 • Przyjdź dla „Wujka”. „Gość Wrocławski” 2012 nr 7, s. 5.
 • Kowalski R., Dla nas „Wujek” żyje. „Gość Wrocławski” 2012 nr 9, s. 1.
 • Lewandowska M., Izba Pamięci ks. Zienkiewicza, „Niedziela Wrocławska” 2012 nr 12, s. 3.
 • Siek A., Rozmowy z „Wujkiem”, Sługą Bożym ks. prał. Aleksandrem Zienkiewiczem (1910-1995), „Niedziela Wrocławska” 2012 od nr 16 do 22, s. 5.
 • Lis P., Uwaga, człowiek! „Nowe Życie” 2012 nr 6, s. 10-13.
 • Kowalski R., Niedługo otwarcie Izby Pamięci ks. Aleksandra Zienkiewicza. Odwiedź „Wujka”. „Gość Wrocławski” 2012 nr 22, s.7.
 • Lubieniecka M., Dlaczego Izba Pamięci (oprac. Kunert K.), „Niedziela Wrocławska” 2012, nr 24, s. 6.
 • Chomik M., Izba Pamięci „Wujka” (oprac. Kunert K.), Tamże s. 6-7.
 • Kunert K. (oprac. na podstawie www.wujek.wroc.pl), Czym mogę służyć?, Tamże s. 7.
 • Pelczarski D., Izba Pamięci Wujka, „Niedziela Wrocławska” 2012 nr 26, s. 3.
 • Białkowski K., Zobacz, jak żył „Wujek”. By skarby służyły wszystkim. „Gość Wrocławski” 2012 nr 25, s. 3.
 • Dziełak A., Dyczkowski A., Przekazać wiedzę (oprac. K. Białkowski), Tamże s. 3.
 • Tomoń S., Pielgrzymka Nowogródzian. Modlitwa o beatyfikację ks. Zienkiewicza, „Niedziela” 2012 nr 32, s. 6.
 • Zygmunt M., Pamiątki po ks. prałacie Zienkiewiczu, „Nasz Dziennik” 2012, nr 156, 6 lipca, s. 10.
 • Kuropka J., Sługa Boży ks. prałat Aleksander Zienkiewicz „Wujek” 1910-1995, „Nowe Życie” 2012 nr 7-8, s. 13-14.
 • Siek A., Rozmowy z „Wujkiem”, Sługą Bożym ks. prał. Aleksandrem Zienkiewiczem (1910-1995), „Niedziela Wrocławska” 2012 nr 37, 38, s. 5.
 • Białkowski K., Wychowankowie nie zapominają, Wujek na płycie, „Gość Wrocławski” 2012 nr 38, s. 5.
 • Siek A., Miniatury o miłości i wierze, Myśli ks. prał. Aleksandra Zienkiewicza (1910-1995), „Niedziela Wrocławska” 2012 nr 39-46, s. 5.
 • Gielniewska A., Wigilie i Święta z „Wujkiem”, „Niedziela Wrocławska” 2012 nr 52-53, s. 3.
 • Piotrowski M., Małżeństwo szkołą pracy nad sobą, „Miłujcie się” 2013, nr 1, s. 38-40.
 • Gielniewska A., Sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz „Wujek”, „Niedziela Wrocławska” 2013 nr 31, s. 5.
 • Mironowicz M., Mój nauczyciel, a wierny uczeń swojego Mistrza, „Nasza Parafia”, Pismo redagowane przez wiernych obu parafii w Obornikach Śląskich 2013, nr 3, s. 17.
 • Wielka księga patriotów polskich, red. A. Nowak, K. Ożóg, L. Sosnowski, Kraków 2013, s. 459-460.
 • Gruszka-Zych B., To byly zwyczajne siostry, „Niedziela” 2013 nr 42, s. 24-26.
 • Gorczyca-Skała J., Ksiądz A. Zienkiewicz w mojej pamięci, LNDP 2013, Pismo parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, 2013, nr 12, s. 23.
 • Grzelińska A., W niebieskim mieście świętych są też mieszkańcy z Dolnego Śląska, „Polska Gazeta Wrocławska”, 25 kwietnia 2014, s. 20
 • Puchalska J., Kapelan Męczenniczek, „wSieci Historii” 2014 nr 10, s. 41-43.
 • Tomaszewska K., Miłości trzeba się uczyć, Pismo parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, 2014, nr 6-8, s. 21.
 • Jakimowicz M., Mnożenie przez dzielenie, „Gość Niedzielny” 2014 nr 14, s. 35.
 • Michaelis R., Święty Rektor „Wujek”, „Vox Nostra”. Pismo alumnów MWSD we Wrocławiu 2014, nr 72, s. 22-25.
 • Grzelińska A., Dolnośląska kolejka na ołtarze, „Polska Gazeta Wrocławska” 2015, 10-11 października, s. 5.
 • Skupin W., „Poniatowszczak” świętuje, czyli 70-lecie I Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, „Polska Gazeta Wrocławska” 2015, 9 października, s. 18.
 • Bugała A., Wujek spod Czwórki, „Niedziela” 2015 nr 47, s. 18-19.
 • Bugała A., Nauczyciel patriotyzmu, „Niedziela” 2015 nr 47, s. 19.
 • Bugała A., Ja wiem, że Wujek jest w niebie, „Niedziela” 2015 nr 47, s. 20-21.
 • Combik A. Mistrz spod „Czwórki”, „Gość Wrocławski”, 2015, nr 47, s. 3.
 • Bugała A. Uwaga! Człowiek!, „Niedziela Wrocławska”, 2015, nr 48, s. 3.
 • Combik A., Nasz Wujek w niebie, „Gość Wrocławski”, 2015 nr 48, s. 1.
 • Surowiecka B., U „Wujka” pod czwórką - wspomnienia o ks. Zienkiewiczu, „U Świętego Kazimierza”, 2015 nr 8, s. 9.
 • Puchalska J., Kapelan z Białej fary, w: Kresowi Sarmaci, Warszawa 2015, s. 363-383.
 • Combik A., Krzyż i skrzydła, „Gość Wrocławski”, 2016 nr 7, s. 4-5.
 • Wartalska J., Owoc ofiary, „Nowe Życie” 2016 nr 3, s. 26-27.
 • Leszczyński W., Pod „Czwórką”, „U św. Rodziny” 2016, nr 5-6, s. 5-6.
 • Drechsler J., List nr 13. „Listy na Kresy” 4.06.2016.
 • Semka P., Mozaika na Grabiszyńskiej, „Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury, s. 15.
 • Sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz, „Vox Nostra”. Pismo alumnów MWSD we Wrocławiu 2017, nr 3, s. 8-9.
 • Marek Z., Wrocławski „Wujek”, „Nasz Dziennik” 2017, 27 listopada, s. 9.
 • Combik A., Pod „Czwórką” otwierał niebo, „Gość Wrocławski” 2017 nr 46, s. 6-7.
 • Święci są wśród nas, „U św. Rodziny” 2017, nr 6, s. 18.
 • Combik A., Czas na modlitwę, „Gość Wrocławski” 2017 nr 47, s. 4.
 • Combik A., Bliżej chwały ołtarzy, „Gość Wrocławski” 2017 nr 48, s. 1.
 • Bugała A., Idę po śladach Wujka, „Niedziela” 2017 nr 48, s. 20-21.
 • Specjalny dodatek Tygodnika Katolickiego „Niedziela” 2017 nr 48, s. I-VIII.
 • Rajfur M., Wszystko dla innych, „Gość Wrocławski” 2018 nr 2, s. 3.
 • Dąbrowska A., Z nakazu serca dla przyszłych pokoleń, „Warszawska Gazeta” 22-29 marca 2018, s. 26.
 • Łukaszów M., Wystawa u św. Jana, „Niedziela Legnicka” 2018 nr 22, s. 2.
 • Krasicka K., „Chodziłam ścieżkami błogosławionych męczenniczek, obraz każdej noszę w swym sercu...”, „Słowo Życia”. Gazeta Diecezji Grodzieńskiej 2018 nr 16, 9 września 2018, s. 5.
 • Martinowicz J. Krasicka K., Męczenniczki z Nowogródka – cenny i niezniszczalny skarb, „Słowo Życia” Gazeta Diecezji Grodzieńskiej 2018 nr 16, 9 września 2018, s. 1 i 4.
 • Bugała A., Ofiara przyjęta, NW 2018 nr 46, s. 6-7.
 • Combik A., „Czwórka” zaczęła się w Nowogródku, GW 2018 nr 46, s. 6-7.
 • Bugała A., Jedenaście sióstr za Wujka, 29.04.2018.
 • Kobiela J. S., Z życia Rodziny Nowogródzian, „W Imię Jezusa”. Biuletyn Prowincji Najświętszego Imienia Jezus, Warszawa, 2018 nr 1 (70), s. 30-31.
 • Combik A., „Wujek” spocznie przy Katedralnej 4, GW 2019 nr 46, s. 1.
 • Combik A., Uchwycić się Chrystusa, GW 2019 nr 49, s. 6-7.
 • Bugała A., Wujek wrócił pod Czwórkę, NW 2019 nr 49, s. 6-7.
 • MZ, Modlitwa o beatyfikację, ND 2019 nr 277, s. 9.
 • Bochenek M., Kapłan wielkiego zawierzenia, 26 listopada 2019. ND 2019, s. 11.
 • Gielniewska A., „Alter Christus” for us and between us, NŻ 2019 Special issue. grudzień 2019, s. 24-25.
 • Ks. Zienkiewicz wrócił pod Czwórkę . „Carolus. Święty Jan Paweł II i jego dziedzictwo”. Informator niedzielny Akcji Katolickiej archidiecezji krakowskiej. Nr 880 25/2019, 22 i 29 grudnia 2019, s. 11. Przedruk z: 5.11.2019 .
 • Majowicz A., Minął rok 2019. ND 2020 nr 1, s. 6-7.

 

Wzmianki o Słudze Bożym ks. A. Zienkiewiczu w opracowaniach dotyczących 11 Błogosławionych Sióstr Nazaretanek

 • Warczak J., Aureola nad Nazaretem, Monachium 1947.
 • Starzyńska M., Jedenaście klęczników, Rzym 2000.
 • Górska T., Wojtatowicz M.N., Błogosławione męczenniczki z Nowogródka, Rzym 2000.
 • Wojtatowicz M.N., Gniazdo Aniołów, Kraków 2001.
 • Kozieł D., Nowogródek - nazaretańska ofiara życia, „Niedziela” 1998 nr 31, s.21.
 • Górska M.T., Męczennice z Nowogródka, „L'Osserwatore Romano” 2000 nr 2, s. 55-58.
 • Sąsiadek J., Miłość od śmierci silniejsza (1), „Wrocławski Gość Niedzielny” 2001 nr 9, s. 15 i 18.
 • Sąsiadek J., Miłość od śmierci silniejsza (2), Tamże, nr 10, s. 15-16.
 • Kowalski R., Nie musimy liczyć tylko na siebie, Tamże, 2008 nr 31, s. 4.

 

Referaty wygłoszone na sesjach naukowych i sympozjach związanych z życiem i działalnością Sługi Bożego

 • Dec I., Przyjaciel Boga i człowieka, w: Ksiądz Aleksander Zienkiewicz-kapłan i wychowawca, red. M. Chomik, M. Lubieniecka, J. Wartalska, Kraków 2001.
 • Swastek J., Życie i duchowość księdza prałata Zienkiewicza na tle historii archidiecezji wrocławskiej, Tamże, s.19-38.
 • Turkowski S., Ksiądz Aleksander Zienkiewicz - wychowawca młodzieży w mojej pamięci, Tamże, s.39-62.
 • Uszyński T., Ze wspomnień o mojej współpracy z ks. Aleksandrem Zienkiewiczem w duszpasterstwie akademickim, Tamże, s.63-70.
 • Dobierzewska-Mozrzymas E., Początki działalności ks. Aleksandra Zienkiewicza wśród młodzieży wrocławskiej, s.71-76.
 • Drzewiecki M., Życie podarowane, w: Ksiądz Aleksander Zienkiewicz - sylwetka duchowa, red. M. Lubieniecka, J. Wartalska, Kraków 2006, s. 9-14.
 • Dec I., Miłość w nauczaniu ks. prałata Aleksandra Zienkiewicza, Tamże, s. 17-29.
 • Pater J., Sylwetka duchowa księdza prałata Aleksandra Zienkiewicza w świetle jego kazań, Tamże, s. 30-41.
 • Dyczkowski A., Ksiądz prałat Aleksander Zienkiewicz jako wychowawca młodzieży w oczach jego współpracowników, Tamże, s. 42-46.
 • Swastek J., Życie i duchowość ks. prałata Aleksandra Zienkiewicza (1910-1995) jako kandydata do chwały ołtarzy, Tamże, s. 47-59.
 • Biskup M., Ksiądz rektor Aleksander Zienkiewicz - wychowawca młodzieży duchownej, Tamże, s. 60-66.
 • Lubieniecka J., Ksiądz Aleksander Zienkiewicz i jego wpływ na duchowość wychowanków, Tamże, s. 67-70.
 • Ksiądz Aleksander Zienkiewicz jako wychowawca młodzieży, w: Ludzie wrocławskiego Kościoła po II wojnie światowej w 30-lecie śmierci kardynała B. Kominka, red. I. Dec, K. Matwijowski, J. Pater, Wrocław 2005, s. 122-127.
 • Małachowski R., Etos działalności wychowawczej ks. Aleksandra Zienkiewicza w warunkach zmian ustrojowych państwa polskiego. Konferencja „Etos wychowania w dziejach narodu polskiego”, Augustów, 23-24 maja 2005, mps.
 • Kos P., Wychowanie do miłości w myśli i praktyce pastoralnej ks. Aleksandra Zienkiewicza, w: Wybrane zagadnienia wychowania chrześcijańskiego, red. A. Maj, Lublin 2009, s. 81-95.
 • Kos P., Potrzeba wychowania do miłości w nauczaniu ks. Aleksandra Zienkiewicza, w: Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, red. A. Petkowicz, Lublin 2009, s. 373-386.
 • Suchecki Z., W drodze na ołtarze, referat wygłoszony w 2010 r. we Wrocławiu na Sympozjum „Ks. Aleksander Zienkiewicz - Wrocławski Kandydat na Ołtarze”.
 • Irek W., Pastoralny wymiar życia i działalności ks. Aleksandra Zienkiewicza, referat wygłoszony w 2010 r. we Wrocławiu na Sympozjum „Ks. Aleksander Zienkiewicz - Wrocławski Kandydat na Ołtarze”.
 • Reroń T., Przygotowanie do małżeństwa w działalności i twórczości ks. Aleksandra Zienkiewicza, referat wygłoszony w 2010 r. we Wrocławiu na Sympozjum „Ks. Aleksander Zienkiewicz - Wrocławski Kandydat na Ołtarze”.
 • Szostek T., Jesienne festiwale kultury chrześcijańskiej, referat wygłoszony w 2010 r. we Wrocławiu na Sympozjum „Ks. Aleksander Zienkiewicz - Wrocławski Kandydat na Ołtarze”.
 • Bogaczewicz S., Osoba i działalność ks. Aleksandra Zienkiewicza w świetle dokumentów Resortu Bezpieczeństwa. Rekonesans archiwalny., referat wygłoszony w 2010 r. we Wrocławiu na sympozjum „Ks. Aleksander Zienkiewicz - Wrocławski Kandydat na Ołtarze”.
 • Dec. I., Źródła myśli ks. Aleksandra Zienkiewicza o człowieku i społeczeństwie, referat wygłoszony 21.11.2015 r. we Wrocławiu na Sympozjum „Uwaga Człowiek! Antropologiczne myśli ks. Aleksandra Zienkiewicza”.
 • Kowalski R., Wizja człowieka w nauczaniu ks. Aleksandra Zienkiewicza, referat wygłoszony 21.11.2015 r. we Wrocławiu na Sympozjum „Uwaga Człowiek! Antropologiczne myśli ks. Aleksandra Zienkiewicza”.
 • Ładyżyński A., Miłość, małżeństwo i rodzina w nauczaniu ks. Aleksandra Zienkiewicza (Uwaga mąż! Uwaga żona!), referat wygłoszony 21.11.2015 r. we Wrocławiu na Sympozjum „Uwaga Człowiek! Antropologiczne myśli ks. Aleksandra Zienkiewicza”.
 • Sokołowski G., Człowiek we wspólnocie w nauczaniu ks. Aleksandra Zienkiewicza, referat wygłoszony 21.11.2015 r. we Wrocławiu na Sympozjum „Uwaga Człowiek! Antropologiczne myśli ks. Aleksandra Zienkiewicza”, referat wygłoszony 21.11.2015 r. we Wrocławiu na Sympozjum „ Uwaga Człowiek! Antropologiczne myśli ks. Aleksandra Zienkiewicza”.
 • Małachowski R., Wychowanie człowieka-chrześcijanina w publikacjach ks. Aleksandra Zienkiewicza, referat wygłoszony 21.11.2015 r. we Wrocławiu na Sympozjum „Uwaga Człowiek! Antropologiczne myśli ks. Aleksandra Zienkiewicza”.

 

Prace doktorskie i magisterskie związane z życiem i działalnością Sługi Bożego

 • Kowalski R., Przepowiadanie księdza Aleksandra Zienkiewicza jako odpowiedź na wyzwania i potrzeby młodzieży akademickiej, Lublin 2009, mps pracy doktorskiej znajdujący się w Bibliotece Wydziału Teologii KUL w Lublinie.
 • Brauza E., Życie i działalność duszpasterska księdza Aleksandra Zienkiewicza (1910-1995), Wrocław 1999, mps pracy magisterskiej znajdujący się w Bibliotece Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
 • Kos P., Ksiądz Aleksander Zienkiewicz jako osoba znacząca w wypowiedziach uczniów i wychowanków, Lublin 2007, mps pracy magisterskiej znajdujący się w Bibliotece Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie.
 • Kucia P., Koncepcja kształtowania dojrzałych postaw ludzkich w Duszpasterstwie Akademickim, w ujęciu ks. Aleksandra Zienkiewicza, Wrocław 2010, mps pracy magisterskiej znajdujący się w Bibliotece Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
 • Pawlicka M., Miłość małżeńska w nauczaniu ks. Aleksandra Zienkiewicza, Wrocław 2010, mps pracy magisterskiej znajdujący się w Bibliotece Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 

Opracowania i wzmianki o Słudze Bożym w Internecie