• 12 sierpnia 1910
  przychodzi na świat z ojca Kazimierza i Jadwigi z d. Wróblewskiej we wsi Lembówka na Wileńszczyźnie

 • 29 sierpnia 1910
  zostaje ochrzczony w kościele parafialnym w Duniłowiczach

 • 1920 - 1926
  uczęszcza do szkoły podstawowej w Duniłowiczach

 • 1926 - 1931
  lata nauki - początkowo w Niższym Seminarium w Nowogródku - później w Biskupim Gimnazjum Męskim w Drohiczynie

 • 1931 - 1938
  studiuje w Wyższym Seminarium Duchownym im. św. Tomasza z Akwinu w Pińsku

 • 3 kwietnia 1938
  przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza diecezji pińskiej bpa Kazimierza Bukraby i otrzymuje nominację na jego kapelana

 • kwiecień 1939
  otrzymuje nominację na rektora kościoła farnego w Nowogródku oraz zostaje kapelanem ss nazaretanek i prefektem gimnazjum w Nowogródku

 • 1942
  uzyskuje godność dziekana nowogródzkiego i wikariusza generalnego w północnej części diecezji pińskiej

 • 1 sierpnia 1943
  w bestialski sposób zostaje przez hitlerowców zamordowanych 11 sióstr nazaretanek, których był kapelanem

 • 1946
  uczestniczy w przymusowej repatriacji do Gorzowa Wielkopolskiego

 • sierpień 1946
  zostaje mianowany prefektem Publicznej Szkoły Powszechnej oraz Gimnazjum i LO w Sycowie

 • 1 sierpnia 1947
  otrzymuje nominację na kapelana sióstr nazaretanek i prefekta I LO oraz Liceum Pedagogicznego we Wrocławiu

 • 9 kwietnia 1951
  zostaje prefektem Arcybiskupiego (Wyższego) Seminarium Duchownego we Wrocławiu

 • wrzesień 1952
  zostaje mianowany wicerektorem Arcybiskupiego (Wyższego) Seminarium Duchownego we Wrocławiu oraz zostaje referentem nauki chrześcijańskiej do spraw młodzieży

 • 18 listopada 1953
  otrzymuje nominację na rektora Arcybiskupiego (Wyższego) Seminarium Duchownego we Wrocławiu

 • 1 lipca 1958
  rezygnuje z funkcji rektora i obejmuje funkcję rektora Katolickiego Instytutu Naukowego, przekształconego na Dwuletnie Pomaturalne Studium Katechetyczne

 • 1 września 1958
  zostaje zatrudniony jako nauczyciel religii w III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu

 • październik 1958
  zostaje członkiem Komisji ds. Filmu, Radia, Telewizji i Teatru oraz na cenzora wydawnictw religijnych i członka Komisji Egzaminacyjnej Księży Katechetów Szkół Średnich

 • 28 lutego 1959
  zostaje przewodniczącym Wydziału Duszpasterskiego Kurii Arcybiskupiej

 • 8 maja 1959
  zostaje odznaczony przez Jana XXIII godnością Szambelana Papieskiego

 • 14 marca 1963
  otrzymuje nominację na archidiecezjalnego duszpasterza młodzieży akademickiej

 • 14 maja 1964
  zostaje odznaczony przez Pawła VI godnością Szambelana Papieskiego

 • 1976-1983
  administruje domem przy ul. Katedralnej 4

 • 27 maja 1972
  otrzymuje nominację na kanonika Kapituły Katedralnej

 • 25 marca 1976
  obejmuje funkcję rektora kościoła św. Piotra i Pawła

 • 16 maja 1981
  zostaje odznaczony przez Jana Pawła II godnością Prałata Honorowego

 • 10 sierpnia 1994
  rezygnuje ze wszystkich zajmowanych stanowisk

 • 21 listopada 1995
  umiera w opinii świętości w szpitalu przy ul. Rydygiera

 

Został pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu.