CHRYSTUS KAMIENIEM WĘGIELNYM NASZEJ STRUKTURY DUCHOWEJ

Jeżeli mamy zbadać fundamenty swojej struktury duchowej, a tak zobrazowaliśmy nasze zadanie rekolekcyjne, to nie sposób, nie wolno przejść mimo kamienia węgielnego w naszych fundamentach, któremu na imię Jezus Chrystus. Jest to naprawdę kamień węgielny naszej struktury duchowej. Nasza religia nazywa się religią chrześcijańską, a my, ochrzczeni i wierzący w Chrystusa, nazywamy się chrześcijanami. Kim jest dla mnie Chrystus? Może nikim?

Czytaj więcej...

 

W czasie trwania rekolekcji akademickich w katedrze wrocławskiej przez szereg lat można było zaopatrywać się w napisany przez Wujka dogłębny i nietypowy w swojej formie "spis" grzechów wobec Boga, bliźniego, Kościoła i samego siebie.

Zamieszczony poniżej ROZSZERZONY RACHUNEK SUMIENIA jest połączeniem: "Rachunku sumienia człowieka dojrzałego" i "Rachunku sumienia małżonków chrześcijańskich" autorstwa Ks. Aleksandra Zienkiewicza.

Czytaj więcej...

 

[...] Współczesny świat, każda epoka zresztą ma, jak mówiliśmy, swoje znaki i swoje specyficzne prądy, swoje dynamizmy. I nasz współczesny świat, w którym żyjemy, potęguje nasze słabości, a zły duch, a szatan, ma okazję zademonstrować, zaprezentować różne wartości, towar przez nas pożądany - przez nasze pożądliwości.

Czytaj więcej...