Dzisiaj przeżywamy nie tylko uobecnienie tamtego szczytowego wydarzenia w dziejach naszego Zbawienia, tamtego poszumu wichru i tamtych płomiennych języków. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego powinniśmy uświadomić sobie, że przez zesłanie Ducha Świętego odsłania się nam w pewnej mierze w postaci rąbka wielka, zasadnicza Prawda, Wielka Tajemnica bytu i działania Boga. Tylko winniśmy uświadomić sobie, że Bóg jest jedyny w naturze, ale jest troisty w Osobach. Teologowie katoliccy nie bezpodstawnie podkreślają absolutną jedność Pana Boga. Równocześnie jednak przypisują każdej z osób szczególne działanie, szczególne nachylenie na świat. Bogu Ojcu przypisuje się dzieło stworzenia świata, Bogu Synowi przypisuje się dzieło zbawienia i odkupienia człowieka, to co Jezus uczynił, to dzieło drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej. Ale dzisiaj - zapowiedziana przez Jezusa prawda ujawnia się z całą wyrazistością: trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej - Duch Święty, który dokonuje dzieła uświęcenia człowieka a przez niego świata.

Czytaj więcej...

 

Jak tam było?....

Na pewno był Bóg-Człowiek i osobowy, inteligentny kusiciel.

My także bywamy i będziemy kuszeni...

Jak? Różnie... W najcięższych dniach i godzinach.

Czytaj więcej...

 

Jesteśmy w najświętszym sanktuarium naszego kraju, na szczycie i w centrum duchowym naszej historii. Tędy dęły wiatry i wichry sześciu wieków. Tutaj na kamieniach zapisały się kroniki przeżyć niezliczonych pielgrzymów.

Tutaj wypowiadali nasi przodkowie przez więcej niż sześć pokoleń swoje radości, a najczęściej swoje osobiste i narodowe cierpienia. Tutaj znajdowali otuchę i odzyskiwali nadzieję "wbrew nadziei" dawni i współcześni rodacy. Stąd często wracali uzdrowieni na ciele, a jeszcze częściej na duszy.

Czytaj więcej...

 

"Czemuż to uczniowie Twoi ... nie poszczą?"

Jezus "rewolucjonista", "anarchista"? Burzy Prawo? Nie anarchista, ale poniekąd rewolucjonista: nie znosi prawa, lecz je wypełnia.

Czytaj więcej...

 

Podobnie jak w roku ubiegłym szukałem dla was jakiegoś najpiękniejszego prezentu z darów i z wartości Bożych. Chciałem zrewanżować się chociaż w małym stopniu za waszą ciepłą życzliwość. I cóż, szukając tego słowa, tej wartości znów natrafiłem na tę treść, ponad którą nie ma większej: perła drogocenna. Jezus powiedział, że warto wszystko sprzedać, ażeby tę perłę nabyć. Oczywiście znamy jej nazwę - to jest miłość.

Czytaj więcej...

 

Pismo św. rozróżnia chrzest z wody i chrzest z Ducha Św. i ognia. Mówi dzisiaj św. Jan: On was będzie chrzcić Duchem Św. i ogniem. Chrzest z wody - jak go nazywamy - był znany u Żydów jako jedna z form pokutnych, obok takich jak: składanie ofiar z baranów czy innych zwierząt, pielgrzymki, jałmużny i obmycie się wodą podczas jakiejś modlitwy.

Czytaj więcej...

 

Jak naprawdę przedstawia się sprawa wolności chrześcijanina?

W sposób zasadniczy zajmuje się tym problemem św. Paweł w Liście do Galatów. W pierwszej części listu zwraca się przeciwko niewłaściwemu pojmowaniu chrześcijaństwa, które powoduje, iż wiarę w miłosierdzie Boga, odkupiającego przez Jezusa, zastępuje się samą sprawiedliwością według prawa.

Czytaj więcej...

 

Zrezygnowaliśmy dzisiaj ze snu, aby na głos, jakby z zaświatów brzmiących dzwonów, zebrać się w głębi nocy przed ołtarzem naszej świątyni. Noc na ogół nie miała i nie ma dobrej sławy u ludzi. Ona osłaniała wiele grzechów i zbrodni, ona czyhała i czyha tysiącem niebezpieczeństw na niewinne i bezbronne istoty.

Czytaj więcej...

 

Jeżeli ta "twarda mowa" jest prawdziwa, jeżeli rzeczywiście w okruchu chleba zawiera się Wszechpotęga i Wszechmiłość, to nigdy dość rozważań, dziękczynień i modlitw wokół Sakramentu Eucharystii. Toteż Kościół we wszystkich minionych wiekach, a w naszym czasie szczególnie pod kierownictwem Ojca świętego Jana Pawła II, raz po raz wzywa lud Boży do pogłębiania wiary, czci i dziękczynienia za ten Boski dar, wezwanie i obietnicę.

Czytaj więcej...