Niektóre książki dostępne są w pełnej wersji (plik PDF) w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji "Fides".

Stosowne odnośniki znajdują się bezpośrednio po opisie książek.

 

 

Ofiara przyjęta
(w dwudziestą piątą rocznicę śmierci Sióstr w Nowogródku)

Ks. Aleksander Zienkiewicz
Wyd. Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracji
Rzym 1968

 

 

 

 

Czytaj więcej...

 

Rodzić się dla świata wyższego
Rekolekcje wielkopolskie

Ks. Aleksander Zienkiewicz
Wyd. OO. Franciszkanów "Bratni Zew"
Kraków 2000

 

 

 

 

Czytaj więcej...