sympozjum20 antropologiczna Sympozjum w dwudziestą rocznicę śmierci
Wrocław 21-22 listopada 2015 r.
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
Wyd. OO Franciszkanów „Bratni Zew” spółka z o.o.
Kraków 2016

Czytaj więcej...

 

15 rocznica 01 Sympozjum w piętnastą rocznicę śmierci
Wrocław 20 listopada 2010 r.
Sympozja i Sesje Naukowe nr 25.
Wyd. Papieskiego Wydziału Teologicznego,
Wrocław 2013 r.

Czytaj więcej...

 

Sympozjum w dziesiątą rocznicę śmierci
Ks. Prałata Aleksandra Zienkiewicza
Wrocław 19-20 listopada 2005 r.
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Czytaj więcej...

 

Sympozjum w piątą rocznicę śmierci
Wrocław 18-19 listopada 2000 r.
Wyd. OO. Franciszkanów "Bratni Zew",
Kraków 2001 r.

Czytaj więcej...

 

Maria Lubieniecka (red)
Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego,
Wrocław 1999

Czytaj więcej...