Pierwsze hasło - słowo naszego tematu "prawo" jest kierowane do władzy świeckiej, do tych, którzy mają władzę w społeczeństwie i państwie.

Drugie słowo-hasło "obowiązek" jest kierowane do rodziców, duszpasterzy, wychowawców i katechetów.

Rozważmy te hasła nie na płaszczyźnie dogmatycznej, ale historycznej, nie na płaszczyźnie teologii moralnej, ale ascetycznej.

Czytaj więcej...