Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych ludzi, aby przybliżali Twoją Ojcowską dobroć, chwałę Krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa i piękno miłości Ducha Świętego. Wielbimy Cię i dzięki Ci składamy za to, że postawiłeś na drogach naszego życia Twojego Sługę, kapłana Aleksandra Zienkiewicza. On zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i macierzyńskiemu wstawiennictwu Niepokalanej Dziewicy Maryi, zostawił nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza i wskazał na osobistą świętość każdego chrześcijanina, jako drogę widomą do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.

Boże źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich błogosławionych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla Imienia Twego. Pomnij, jak przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężał.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twego kapłana Aleksandra Zienkiewicza, który głęboko zawierzył Maryi, u Niej szukając pomocy we wszelkich trudnościach. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Pokornie Cię błagam, Wszechmogący Boże, za wstawiennictwem Twego Sługi Aleksandra Zienkiewicza, udziel mi tej łaski ........................................., o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Za zgodą władzy duchownej

O łaskach otrzymanych za przyczyną ks. Aleksandra Zienkiewicza prosimy poinformować Postulatora:

ks. Andrzej Dziełak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Holy Trinity, One God, in your inexhaustible goodness you are always raising up new people among your flock and call them to manifest to the world your Fatherly goodness, the glory of the Cross, and the love of the Holy Spirit. We worship you and thank you for having brought to our lives your faithful servant, Father Aleksander Zienkiewicz.

Trusting completely in your divine mercy and in the maternal intercession of the Immaculate Virgin Mary, he has shown himself to be in the likeness of Jesus the Good Shepherd and has pointed out to us holiness as the path to reach eternal communion with you.

We ask you, O most Holy Trinity, that the Church may number him among the blessed ones. Please, look at his heroic faith, complete devotion to you and his courage against adversities and persecutions, which he bore for your name. Please remember how, by forgiving his enemies, he overcame evil with good.

Almighty God, grant me through the intercession of your servant, Aleksander Zienkiewicz, the grace ........................................., that I humbly implore. We ask this through Christ our Lord, Amen.

With permission from the ecclesiastical authorities

Please report any favors received through the intercession of the Servant of God, Aleksander Zienkiewicz, to the Postulator of the Cause:

Father Andrzej Dziełak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

O Dio, nella Santa Trinita, Unico nella Sua ineffabile bonta, suscita sempre gente nuova per avvicinare al mondo la Tua bonta paterna, la gloria della Croce del nostro Signore Gesu Cristo e la bellezza dello Spirito Santo. Ti lodiamo e Ti rendiamo grazie perché hai posto sul nostro cammino di vita il Tuo servo don ALEKSANDER ZIENKIEWICZ.

Egli abbandonandosi totalmente alla Tua misericordia, alla materna intercessione della B.V. Maria, ci ha lasciato l´immagine viva di Gesu Buon Pastore e ha indicato la santita personale di ogni cristiano, come la via che conduce al congiungimento eterno con Te.

Dio, fonte di ogni santita, noi Ti imploriamo affinché la Chiesa Lo accolga insieme a tutti i suoi beati. Guarda la sua fede eroica, il suo totale abbandono a Te, la sua fortezza di fronte alle contrarieta e alle persecuzioni che ha sopportato per il Tuo Nome. Ricorda come perdonava ai nemici, come vinceva il male con il bene.

Circonda di gloria il tuo servo fedele don ALEKSANDER ZIENKIEWICZ il quale si affido profondamente a Maria cercando da Lei il soccorso in ogni difficolta. Padre immensamente buono fa che diventi il mediatore delle nostre necessita davanti a Te.

Ti imploriamo umilmente, Dio Onnipotente per l´intercessione del tuo servo ALEKSANDER, concedici la grazia ................. che ora umilmente Ti chiediamo. Per Cristo Nostro Signore. Amen.

Sulle grazie ricevute per l´intercessione di don ALEKSANDER ZIENKIEWICZ deve essere informato il postulatore:

don Andrzej Dziełak,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.