Jak tam było?....

Na pewno był Bóg-Człowiek i osobowy, inteligentny kusiciel.

My także bywamy i będziemy kuszeni...

Jak? Różnie... W najcięższych dniach i godzinach.

Dziecko pyta:
- Dlaczego, proszę księdza, jak klękam do paciorka, wtedy przychodzą mi do głowy różne myśli?

Myślący starsi chrześcijanie pytają:
- Dlaczego przy modlitwie, na Mszy św., nawet przy Komunii św. przychodzą niezwykle ciekawe myśli i wyobrażenia?
- Dlaczego w nas tyle wybiegów, usprawiedliwień i lenistwa w stosunku do niewielkich nawet obowiązków i trudów w życiu religijnym?
- Dlaczego tak szybko ulegamy zniechęceniu, buntom, rozpaczy?
- Dlaczego zło, grzech jest takie atrakcyjne, dlaczego umie przemawiać tak "życiowym" i "inteligentnym językiem"...?
- Dlaczego tak szybko rozrasta się plaga alkoholizmu - tak sprzeczna ze zdrowym rozumem, godnością człowieka i dobrem narodu?
- Dlaczego tak nędzne argumenty "za" stają się dla wielu chwytliwe i "przekonujące"...

"Po co mam być inny?"....
"Pokażę, że jestem mężczyzną..... że jestem dziewczyną "nowoczesną".....
"Wypiję dla "odwagi"......
"Upiłem się dla ciekawości: jak to jest być pijanym?"......
"Wypada oblać imieniny, zdany lub ..... nie zdany egzamin, dyplom itp.".
Jak to wytłumaczyć...?

Bez wątpienia drzemią i budzą się w naszej skażonej naturze różne ciemne siły i złe skłonności... Ale wywołuje i dynamizuje je osobowa negacja wszelkiego dobra i prawdy. Jezus nazywa ją diabłem lub szatanem, który nie oszczędza nawet najświętszych ludzi. On umie znaleźć w nich najsłabszy punkt obrony, "piętę Achillesa", umie wyzyskać najtrudniejszą sytuację, by odwrócić ich od Boga i zniewolić w grzechu...

Porównaj strategię Mefista wobec Małgosi, interwencję jego z rozterką sumienia Iwana Karamazowa, zabiegi złych duchów o duszę Konrada w więzieniu...

I ty byłeś i będziesz kuszony...
A więc czuwaj! Strzeż słabego punktu, "pięty Achillesa".
Czuwajcie i módlcie się".
Odrzucaj pokusę natychmiast, bez żadnych wahań i pertraktacji! "Pójdź precz!"
Wtedy aniołowie przystąpią do ciebie i będą ci służyć. Przeżywać będziesz radość zwycięstwa.
Zacznij od dziś stosować tę Chrystusową metodę walki z kusicielem!!

31 marca 1982