Maria Lubieniecka (red)
Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego,
Wrocław 1999

 

"Gromadzi nas dzisiaj w kościele Uniwersyteckim uroczystość 50-lecia Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu. Obchodzimy złoty jubileusz ofiarnej pracy wielu duszpasterzy akademickich na Dolnym Śląsku.

[...] To, że dziś inteligencja katolicka nie wstydzi się Boga i Kościoła, że jest wiernym świadkiem prawdy i buduje mozolnie cywilizację miłości, jest owocem chrześcijańskich tradycji, różnych środowisk i pracowitego duchowieństwa."

(ks. T. Reroń)

"...większość z nas idąc śladami zdarzeń, które uczyniły nas takimi, jakimi jesteśmy, dociera pamięcią do wielu mądrych i wspaniałych ludzi. [...] Wśród tych ludzi jedno z pierwszych miejsc zajmuje śp. ks. prałat Aleksander Zienkiewicz. To on 50 lat temu w mrocznych latach stalinizmu, pokonując liczne przeszkody stawiane nie tylko przez władze państwa, ale także ograniczenia stawiane przez administratora diecezji, spotykał się z młodzieżą, w każdą niedzielę o godz. 17.00 w kościółku św. Idziego, tam modlił się z nami, rozmawiał i dyskutował na różne tematy: teologiczne, filozoficzne, etyczno-moralne i ukazywał ludziom młodym wartości wyższe, ukazywał głębszy sens ludzkiego życia."

(S. Wilczyński)

PROGRAM
Uroczystości 50-lecia Duszpasterstwa Akademickiego
we Wrocławiu
pod protektoratem kardynała Henryka Gulbinowicza
arcybiskupa metropolity wrocławskiego
16 listopada 1997 r.

godz. 9.00 - Kościół Uniwersytecki Najświętszego Imienia Jezus, pl. Uniwersytecki 1

 • Powitanie uczestników przez kardynała Henryka Gulbinowicza
 • Msza św. z homilią celebrowana przez biskupa Adama Dyczkowskiego, ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (podczas mszy św. śpiewa chór "Faustinum" Akademii Muzycznej we Wrocławiu pod batutą Bogusławy Orzechowskiej)

godz. 10.30 - Aula Leopoldyńska Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1

Sympozjum "Wczoraj-dziś-jutro duszpasterstwa akademickiego" (prowadzenie przez prof. dr hab. Józefa Łukaszewicza i prof. dr. hab. Tadeusza Krupińskiego)

 • Otwarcie Sympozjum przez prof. dr. hab. Romana Dudę, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Występ chóru młodzieżowego "Mestites" z parafii ewangelicko-augsburskiej we Wrocławiu

Referaty:

 • W powojennym Wrocławiu
  prof. dr Józef A. Gierowski (UJ Kraków)
 • Początki Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu
  dr inż. Zbigniew Lubczyński (Wrocław)
 • Teraźniejszość Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu
  ks. dr Tadeusz Reroń (CODA Wrocław)
 • Dzień jutrzejszy Duszpasterstwa Akademickiego
  o. dr Jan Góra ( DA Poznań)

godz.13.00 - Agapa w CODA "Maciejówka", pl. Bpa Nankiera 17

godz.15.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele akademicki św. Macieja

godz.16.00 - Złożenie kwiatów na grobie