Sympozjum w piątą rocznicę śmierci
Wrocław 18-19 listopada 2000 r.
Wyd. OO. Franciszkanów "Bratni Zew",
Kraków 2001 r.

 

"W Księdze Syracydesa czytamy następujące słowa: "Wychwalajmy mówców sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich - ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana. Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę" (Syr 44, 1,10-15).

Słowa te możemy dziś odnieść do śp. ks. prałata Aleksandra Zienkiewicza, kapłana najpierw diecezji pińskiej, a potem archidiecezji wrocławskiej. To właśnie on zyskał sobie - w najnowszej historii archidiecezji wrocławskiej - miano sławnego męża, ojca duchowego tylu wychowanków, którzy przeszli przez jego szkołę formacyjną. To jego cnoty nie zostały zapomniane. To dzisiaj my, jego duchowe potomstwo, stanowiące jego dziedzictwo, gromadzimy się na modlitwę i refleksję wspomnieniową i teologiczno-duszpasterską. Imię ks. Wujka żyje w naszym pokoleniu. Na tej sesji chcemy opowiadać jego mądrość, a dokładniej - mądrość samego Boga, która przybliży się do nas w posłudze pasterskiej tego szczególnego kapłana. Podejmujemy to krótkie Sympozjum mu poświęcone, by jego dziedzictwo utrwalić wśród nas, by ożyły w nas dary Boże przez niego nam przekazane".

(ks. I. Dec)

 

PROGRAM SYMPOZJUM

18 listopada 2000 r. (sobota)
Katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

godz. 9.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. kard. Henryka Gulbinowicza z homilią ks. bpa Adama Dyczkowskiego

Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralnym 1

godz. 10.30 Ks. prof. dr hab. Ignacy Dec: Wprowadzenie

  • Ks. prof. dr hab. Józef Swastek: Życie i duchowość ks. prałata Aleksandra Zienkiewicza na tle historii archidiecezji wrocławskiej
  • Ks. dr Stanisław Turkowski: Ks. prałat Aleksander Zienkiewicz rektor Seminarium Duchownego i katecheta
  • Ks. dr Tadeusz Uszyński: Ze wspomnień o mojej współpracy z ks. Aleksandrem Zienkiewiczem w duszpasterstwie akademickim
  • Prof. dr hab. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas: Początki działalności duszpasterskiej ks. Aleksandra Zienkiewicza wśród młodzieży wrocławskiej

godz. 13.30 Przerwa obiadowa

godz. 15.00 "Mniej dyskutować o Chrystusie, więcej żyć Chrystusem"

(wspomnienia uczestników DA pod "Czwórką" - prowadzenie ks. dr Andrzej Dziełak)

19 listopada 2000 r. (niedziela)

Cmentarz św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida

godz. 10.00 Modlitwa różańcowa przy grobie ks. Aleksandra Zienkiewicza

Kościół św. Piotra i Pawła przy ul. Katedralnej 4

godz. 11.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Józefa Pazdura z homilią ks. Stanisława Orzechowskiego

godz. 12.30 "Mniej dyskutować o Chrystusie, więcej żyć Chrystusem"

(wspomnienia uczestników DA pod "Czwórką" - prowadzenie ks. Mirosław Maliński)

Materiały z sympozjum w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

Do pobrania (pdf):

 

Do pobrania/odsłuchania (mp3)