Sympozjum w dziesiątą rocznicę śmierci
Ks. Prałata Aleksandra Zienkiewicza
Wrocław 19-20 listopada 2005 r.
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

 

Teksty wygłoszonych podczas sympozjum homilii, wykładów i świadectw, związanych z osobą tego wyjątkowego kapłana , składają się na zawartość niniejszej pozycji.

[...] Młodym ludziom poświęcił się bez reszty. Był dla nich Bożym drogowskazem nie tylko poprzez głoszone z wielką erudycją wykłady, Słowo Boże i służbę w konfesjonale, ale przede wszystkim przez wyrazistość duchową i moralną, jaką reprezentował.

(J.Wartalska)

 

[...] Przyszliśmy uczcić Wujka, który napełnił swoją duchowością nasze miasto. Dokądkolwiek pójdziemy - do urzędów Wrocławia, do szkół, na Uniwersytet, na Politechnikę, do środowisk medycznych - wszędzie tam spotkamy ślady jego duchowości, jego obecności.

[...] Ks. Zienkiewicz żył życiem kapłańskim w wierności ideałowi Chrystusa Oblubieńca - czystego. Życie wiódł świątobliwe, oddane tej jednej miłości, jaka zeń promieniowała do serc tych wszystkich młodych, których Pan Jezus mu posyłał do pokoju na pierwszym piętrze przy Katedralnej 4.

[...] Jeżeli przyglądamy się jego życiu, jakże skromnemu, to przede wszystkim spotykamy prawdę o człowieku rozmodlonym. Człowiek na klęczkach. [...] Człowiek głębokiego życia wewnętrznego, dla którego modlitwa była nie tyle wyjątkowym stanem duszy, co chlebem powszednim, nieodzownym pokarmem, który dawał mu energię od rana na cały dzień. A wiemy, że dzień Wujka kończył się bardzo późno.

[...] Wujek to świątobliwa postać absolutnie nie do zapomnienia we Wrocławiu. Dlatego prosimy dziś publicznie naszego Arcypasterza, aby sprawa przygotowania procesu beatyfikacyjnego ożyła.

Wyniesienie na ołtarze polskiego kapłana, któremu życie zostało ponownie darowane i które on w całości ofiarował młodzieży akademickiej, będzie potrzebnym zastrzykiem potęgującym radość i miłość Bożą we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, w całej Polsce, a nawet na emigracji, dokąd wichry historii wygnały wielu "czwórkowiczów".

(z homilii ks. M.Drzewieckiego)

PROGRAM SYMPOZJUM
19 listopada 2005 r. (sobota)
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

 • Aula Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego, godz. 10.30
  Słowo wstępne:
  ks. prof. dr hab. Józef Pater, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
  Wykłady:
  ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec - Miłość w nauczaniu ks. Prałata Aleksandra Zienkiewicza
  ks. prof. dr hab. Józef Pater - Sylwetka duchowa ks. Prałata Aleksandra Zienkiewicza w świetle jego kazań
  ks. bp dr Adam Dyczkowski - Ks. Prałat Aleksander Zienkiewicz jako wychowawca młodzieży w oczach jego współpracowników

  Prowadzenie - ks. prof. dr hab. Józef Pater
 • Katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, godz. 9.00
  Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abpa prof. dr hab. Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego.
  Homilię wygłosi ks. Prałat Mirosław Drzewiecki
  Oprawa liturgiczna: klerycy MWSD oraz studenci CODA „Maciejówka”

 • Godz. 13.00-15.00
  Przerwa obiadowa

 • Wykłady:
  ks. prof. dr hab. Józef Swastek - Życie i duchowość ks. Prałata Aleksandra Zienkiewicza jako kandydata do chwały ołtarzy
  ks. dr Marian Biskup - Ks. Prałat Aleksander Zienkiewicz jako wychowawca młodzieży duchownej
  mgr Joanna Lubieniecka - Ks. Prałat Aleksander Zienkiewicz i jego wpływ na duchowość wychowanków
  Prowadzenie - ks. dr hab. Włodzimierz Wołyniec

 • Godz. 17.00
  Koncert Kameralnego Chóru Politechniki Wrocławskiej „Wrocławscy Madrygaliści”

 • Po koncercie zapraszamy do sali kominkowej pod „Czwórką”

20 listopada 2005 r. (niedziela)
Kościół św. Piotra i Pawła

 • 9.00 - Msza św. pod przewodnictwem ks. Infułata Stanisława Turkowskiego

 • 10.00 - Wybrane świadectwa na temat wpływu ks. Prałata Aleksandra Zienkiewicza na życie duchowe jego współpracowników i wychowanków
  Prowadzenie - ks. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, ks. Prałat Andrzej Dziełak, ks. dr Jerzy Witczak

 

Do pobrania (pdf):

 

Do pobrania/odsłuchania (mp3):