15 rocznica 01 Sympozjum w piętnastą rocznicę śmierci
Wrocław 20 listopada 2010 r.
Sympozja i Sesje Naukowe nr 25.
Wyd. Papieskiego Wydziału Teologicznego,
Wrocław 2013 r.

 

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana”(Rz 14, 7).

„Słowa te tak czytelnie wypełniły się w życiu Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza. I w życiu, i w śmierci należał i należy do Pana. Dziękujmy dziś Bogu, że mieliśmy wśród nas, tu, na Dolnym Śląsku, w tak trudnym czasie budowania tu nowego życia, że mieliśmy takiego kapłana, który słowem i przykładem uczył nas stawać się autentycznym człowiekiem, prawdziwym uczniem Chrystusa, synem i córką Kościoła i Ojczyzny. Prośmy także, byśmy mogli Go ujrzeć zaliczonego przez Kościół do grona błogosławionych i świętych. Ufamy, że przyczyni się to do pomnożenia Bożej chwały, a nas skieruje na pewniejsze drogi ku świętości”.

(ks. bp I.Dec)

PROGRAM SYMPOZJUM

„Ks. Aleksander Zienkiewicz - Wrocławski Kandydat na Ołtarze”
20 listopada 2010 r. (sobota)

 • godz. 9.00 - Katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
  Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abpa prof. dr hab. Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego, z homilią ks. bpa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej
  Oprawa liturgiczna:
  klerycy MWSD oraz chór kameralny Politechniki Wrocławskiej „Wrocławscy Madrygaliści” pod dyrekcją Małgorzaty Malcher.

 • godz. 10.30 - Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
  Sesja otwarcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Aleksandra Zienkiewicza

 • godz. 11.15 - Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
  Sympozjum nt. „Ks. Aleksander Zienkiewicz - Wrocławski Kandydat na Ołtarze”
  Prowadzenie - ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski

  Wykłady:
  o. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki, OFM conv. - W drodze na ołtarze
  ks. prof. dr hab. Waldemar Irek - Pastoralny wymiar życia i działalności ks. Prałata Aleksandra Zienkiewicza
  ks. dr hab. Tadeusz Reroń, prof. PWT - Przygotowanie do małżeństwa w działalności i twórczości ks. Aleksandra Zienkiewicza

 • godz. 13.00-15.00 - Przerwa obiadowa

 • godz. 15.00 - Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
  Prowadzenie - ks. dr Jerzy Witczak

  Wykłady:
  prof. dr hab. Teresa Szostek - Jesienne festiwale kultury chrześcijańskiej
  dr Stanisław Bogaczewicz - Osoba i działalność ks. Aleksandra Zienkiewicza w świetle dokumentów Resortu Bezpieczeństwa. Rekonesans archiwalny.

  Świadectwa:
  ks. bp dr Adam Dyczkowski, ks. Julian Żołnierkiewicz (Olsztyn), ks. Stanisław Puchała (Katowice),
  ks. Paweł Samsonow (Duniłowicze)

 

Do pobrania (pdf):