sympozjum20 antropologiczna Sympozjum w dwudziestą rocznicę śmierci
Wrocław 21-22 listopada 2015 r.
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
Wyd. OO Franciszkanów „Bratni Zew” spółka z o.o.
Kraków 2016

 

„Niniejsza książka jest zapisem sesji naukowej, która odbyła się 21 listopada na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w 20. rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza. Było to już czwarte tego rodzaju spotkanie poświęcone osobie i nauczaniu Sługi Bożego, na które składają się każdorazowo analiza wybranego aspektu jego nauczania oraz świadectwo wychowanków. Tym razem pochylono się szczególnie nad jego myślą antropologiczną”.

„Jestem głęboko przekonany, że zebrane w tym opracowaniu materiały pomogą jeszcze lepiej poznać i na nowo odkryć myśl ks. Zienkiewicza, który był szczególnie wrażliwy na drugiego człowieka i tej wrażliwości uczył. Tytuł „Uwaga, człowiek!” - to zwrot, którego używał Sługa Boży, a który tak głęboko zapadł w pamięć jego wychowanków. To swego rodzaju drogowskaz miłości bliźniego. Wszystkim sięgającym po niniejszą publikację życzę, by ponadczasowe nauczanie Sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza przyczyniło się do pogłębienia ich życia chrześcijańskiego. Módlmy się wszyscy o wyniesienie do chwały ołtarzy tego świętego Kapłana naszej Archidiecezji”.

(ks. abp J.Kupny)

PROGRAM SYMPOZJUM

21.11.2015 sobota

 • godz. 9.00 Archikatedra Wrocławska
  - Msza święta pod przewodnictwem Metropolity Wrocławskiego ks. abpa Józefa Kupnego z homilią ks. Aleksandra Radeckiego

 • godz. 10.30 - 13.00 Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego - część naukowa konferencji pod przewodnictwem ks. prof. dra Włodzimierza Wołyńca, rektora PWT:
  Ks. bp prof. dr Ignacy Dec - Źródła myśli ks. Aleksandra Zienkiewicza o człowieku i społeczeństwie
  Ks. dr Rafał Kowalski - Wizja człowieka w nauczaniu ks. Aleksandra Zienkiewicza
  Ks. dr Grzegorz Sokołowski - Człowiek we wspólnocie w nauczaniu ks. Aleksandra Zienkiewicza
  Dr hab. prof. nadzw. Andrzej Ładyżyński - Miłość, małżeństwo i rodzina w nauczaniu ks. Aleksandra Zienkiewicza (Uwaga mąż! Uwaga żona!)
  Dr Ryszard Małachowski - Wychowanie Człowieka-Chrześcijanina w publikacjach ks. Aleksandra Zienkiewicza

 • godz. 13.00 - 15.00 - przerwa na posiłek

 • godz. 15.00 - część dokumentacyjna:
  - wystąpienie Postulatora Procesu beatyfikacyjnego, ks. Andrzeja Dziełaka
  - projekcja krótkiego filmu o Słudze Bożym ks. Aleksandrze Zienkiewiczu pt. Nie cały umrę w waszych sercach świadectwa

22.11.2015 niedziela

 • godz. 11.00 Cmentarz przy ul. Bujwida
  - Modlitwa różańcowa przy grobie ks. Aleksandra Zienkiewicza - Wujka

 • godz. 12.00 kościół św. św. Piotra i Pawła - Msza święta pod przewodnictwem ks. abpa Mariana Gołębiewskiego z homilią ks. Zenona Stonia
  - świadectwa
  - spotkanie przy "kominku”

 

Do pobrania (pdf):

 

Do pobrania (mp3):